Salmon Evolution

Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetninger som havet gir – til oppdrett på land. Beliggenhet, kunnskap og teknologi danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året.

Norge har som mål å nesten firedoble produksjonen av oppdrettslaks frem mot 2050. Vi har stor tro på at målet kan nås, men da ved en kombinasjon av dagens drift i åpne merder, lukkede merder, offshorebaserte merdsystemer og landbasert oppdrett.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. – Charles Darwin

Ansatte

Håkon André Berg

CFO og Konstituert CEO

Mobil: +47 411 92 257
Mail: hakon.andre.berg@salmone.no

Ingjarl Skarvøy

Chief Operating Officer (COO)

Mobil: +47 901 16 803
Mail: ingjarl@salmone.no

Vibeke Hanssen

Director of Communications

Mobil: + 47 957 31 345
Mail: vibeke@salmone.no

Oddvar Repstad

Fish Welfare Coordinator

Mobil: + 47 971 48 881
Mail: oddvar.repstad@salmone.no

Kamilla Mordal Holo

Project Manager

Mobil: + 47 902 81 470
Mail: kamilla.holo@salmone.no

Olav Johan Lyngstad

Production Manager

Mobil: + 47 949 79 020
Mail: olav.lyngstad@salmone.no

Hallgeir Øyen

Technical Manager

Mobil: + 47 916 30 752
Mail: hallgeir.oyen@salmone.no

Jan Arvid Todal

Water Treatment Specialist

Mobil: +47 913 88 809
Mail: jan.arvid.todal@salmone.no

Liv-Hege Seglsten

Senior Sustainability Advisor

Mobil: +47 917 73 360
Mail: liv-hege.seglsten@salmone.no

Styret

Regional forankring og industribasert kompetanse kjennetegner styret i Salmon Evolution, og som vil være sentral i den videre utviklingen av selskapet.

Fellesnevneren er troen på å produsere laks på land, basert på den samlede kunnskapen og valg av riktig teknologi. Drivkraften hos styret er regional verdiskaping og å bidra til en bærekraftig sjømatnasjon.

Tore A. Tønseth

Styreleder

Tore A. Tønseth er investeringsdirektør i Ronja Capital og har jobbet med finansmarkedet i over 15 år. Han har tidligere vært aksjeanalytiker i både SpareBank 1 Markets og Pareto Securities, hvor sjømat, teknologi og industri har vært i hovedfokus. I perioden 2013 til 2019 har han hatt hovedansvaret for sjømatanalyser i SpareBank 1 Markets, parallelt med at han har vært en flittig brukt foredragsholder i Norge innen temaene sjømat, finans og bærekraft. Tore har også bakgrunn fra ulike teknologiske oppstartsselskaper hvor han har vært både produktansvarlig og systemutvikler. Han har mastergrad innen økonomi og administrasjon fra Norges Handels Høyskole (NHH), med spesialisering i finans og økonometri. Ronja Capital er i dag største aksjonær i Salmon Evolution med i underkant av 20% av aksjene.

Kristofer Reiten

Styremedlem

Kristofer Reiten har vært administrerende direktør i Vikomar AS siden 1995. Vikomar er et moderne fiskeforedlingsfirma som spesialiserer seg på produksjon, frysing og distribusjon av pelagisk fisk. Med sin erfaring og kunnskap ønsker Reiten å være med på å realisere et paradigmeskifte innen lakseoppdrett i Norge gjennom å oppdrette og skape en bærekraftig laks på land. En laks som har svømt i rent hav fra Norskekysten, en laks som ikke har vært utsatt for lusepåslag og med minimal håndtering underveis i livssyklusen.

Peder Stette

Styremedlem

Peder Stette var 24 år gammel da han tok over familiebedriften Peter Stette. Han hadde da rukket å ta utdannelse ved ingeniørhøyskolen i Ålesund og befalsutdanning fra Våpenteknisk regiment i Forsvaret. I en periode jobbet han også som ingeniør ved Midsund Bruk og i Langsten-gruppen. Peder var administrerende direktør i Peter Stette AS, som siden 1970-tallet har vært en leverandør til fiskeindustrien, fram til fusjonen med Optimar hvor han i dag er CTO.

Han mente tidlig at fiskeindustrien vil være en av de mest automatiserte næringene i Norge om noen år, og økte derfor selskapet sin aktivitet innen forskning og utvikling i samarbeid med kundene. Som styremedlem i Salmon Evolution ønsker han å videreføre denne tankegangen.

Frode Kjølås

Styremedlem

Frode Håkon Kjølås er gründer av SeaSide AS som leverer egenutviklede løsninger til oppdrettsnæringen. Selskapet ble i 2016 fusjonert med Optimar AS der Frode i dag har hovedansvaret for forskning og utvikling. Han er også med-gründer og aksjonær i Vital Seafood AS som eier og driver to fabrikker for produksjon av olje og mel basert på dagferskt råstoff fra lakseslakterier. Som styremedlem i Salmon Evolution ønsker Frode en enda sterkere eksponering inn mot en næring som han kjenner godt og har stor tro på.

Glen Bradley

Styremedlem

Glen Bradley er styreleder i Rofisk AS som eier Rostein AS – et av verdens ledende brønnbåtrederier. Rofisk eier også 13,3% av Salmon Evolution. Bradley er utdannet Cand.Mag innenfor økonomi, strategi og internasjonal markedsføring. Han har mer enn 20 års erfaring fra laksenæringen og er i dag VP i Rostein AS. Som styremedlem og aksjonær ønsker Bradley å bruke sin erfaring og sitt store engasjement for laksenæringen til å bidra til at Salmon Evolution skal bli et viktig selskap, både regionen og medeierne i selskapet.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS