Salmon Evolution

Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetninger som havet gir – til oppdrett på land. Beliggenhet, kunnskap og teknologi danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 28.000 tonn laks i året.

Norge har som mål å nesten firedoble produksjonen av oppdrettslaks frem mot 2050. Vi har stor tro på at målet kan nås, men da ved en kombinasjon av dagens drift i åpne merder, lukkede merder, offshorebaserte merdsystemer og landbasert oppdrett.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. – Charles Darwin

Ansatte

Odd Tore Finnøy

CEO

Mobil: +47 900 60 960
Mail: odd.tore.finnoy@salmone.no

Håkon André Berg

CFO

Mobil: +47 411 92 257
Mail: hakon.andre.berg@salmone.no

Ingjarl Skarvøy

Chief Operating Officer (COO)

Mobil: +47 901 16 803
Mail: ingjarl@salmone.no

Vibeke Hanssen

Director of Communications

Mobil: + 47 957 31 345
Mail: vibeke@salmone.no

Oddvar Repstad

Fish Welfare Coordinator

Mobil: + 47 971 48 881
Mail: oddvar.repstad@salmone.no

Kamilla Mordal Holo

Project Manager

Mobil: + 47 902 81 470
Mail: kamilla.holo@salmone.no

Olav Johan Lyngstad

Production Manager

Mobil: + 47 949 79 020
Mail: olav.lyngstad@salmone.no

Hallgeir Øyen

Technical Manager

Mobil: + 47 916 30 752
Mail: hallgeir.oyen@salmone.no

Jan Arvid Todal

Water Treatment Specialist

Mobil: +47 913 88 809
Mail: jan.arvid.todal@salmone.no

Liv-Hege Seglsten

Senior Sustainability Advisor

Mobil: +47 917 73 360
Mail: liv-hege.seglsten@salmone.no

Styret

Regional forankring og industribasert kompetanse kjennetegner styret i Salmon Evolution, og som vil være sentral i den videre utviklingen av selskapet. Nytt styre ble formalisert i forbindelse med den første emisjonen i selskapet, januar 2019.

Fellesnevneren er troen på å produsere laks på land, basert på den samlede kunnskapen og valg av riktig teknologi. Drivkraften hos styret er regional verdiskaping og å bidra til en bærekraftig sjømatnasjon.

Kristofer Reiten

Styreleder

Kristofer Reiten har vært administrerende direktør i Vikomar AS siden 1995. Vikomar er et moderne fiskeforedlingsfirma som spesialiserer seg på produksjon, frysing og distribusjon av pelagisk fisk. Med sin erfaring og kunnskap ønsker Reiten å være med på å realisere et paradigmeskifte innen lakseoppdrett i Norge gjennom å oppdrette og skape en bærekraftig laks på land. En laks som har svømt i rent hav fra Norskekysten, en laks som ikke har vært utsatt for lusepåslag og med minimal håndtering underveis i livssyklusen.

Peder Stette

Styremedlem

Peder Stette var 24 år gammel da han tok over familiebedriften Peter Stette. Han hadde da rukket å ta utdannelse ved ingeniørhøyskolen i Ålesund og befalsutdanning fra Våpenteknisk regiment i Forsvaret. I en periode jobbet han også som ingeniør ved Midsund Bruk og i Langsten-gruppen. Peder var administrerende direktør i Peter Stette AS, som siden 1970-tallet har vært en leverandør til fiskeindustrien, fram til fusjonen med Optimar hvor han i dag er CTO.

Han mente tidlig at fiskeindustrien vil være en av de mest automatiserte næringene i Norge om noen år, og økte derfor selskapet sin aktivitet innen forskning og utvikling i samarbeid med kundene. Som styremedlem og eier (3,3%) i Salmon Evolution ønsker han å videreføre denne tankegangen.

Frode Kjølås

Styremedlem

Frode Håkon Kjølås er gründer av SeaSide AS som leverer egenutviklede løsninger til oppdrettsnæringen. Selskapet ble i 2016 fusjonert med Optimar AS der Frode i dag har hovedansvaret for forskning og utvikling. Han er også med-gründer og aksjonær i Vital Seafood AS som eier og driver to fabrikker for produksjon av olje og mel basert på dagferskt råstoff fra lakseslakterier. Som styremedlem og eier (3,3%) i Salmon Evolution ønsker Frode en enda sterkere eksponering inn mot en næring som han kjenner godt og har stor tro på.

Anders Sandøy

Styremedlem

Anders Sandøy er styremedlem i Rofisk AS og skipsverftet Larsnes Mek. Verksted AS. Han er utdannet skipper og har arbeidet daglig med laks i 15 år og er i dag flåtesjef i Rostein AS. Som styremedlem i Samon Evolution ønsker Anders å bidra med sin store praktiske erfaring med blant annet forflytning av laks og store vannmengder. Videre har Anders en sterk gjennomføringsevne som er viktig når gode skisser og idèer skal settes ut i praksis. Han er kjent for sin interesse for laks og sin sitt store engasjement for lokalsamfunnet.

Per Olav Mevold

Styremedlem

Per Olav Mevold har vært administrerende direktør i Vikenco AS siden 2007. Vikenco er en anerkjent leverandør av sjømat til markeder i Norge, Europa, USA og Østen siden 1973. Etter endt utdannelse ved NTH (i dag NTNU) i Trondheim i 1988 hvor Mevold studerte til Sivilingeniør ved Instituttet for marin prosjektering, har karrieren og fokuset vært innen fiskeri- og havbruk. Mevold har solid erfaring og kunnskap innen sjømatnæringen med sine mer enn 35 år i Vikenco. Drivkraften er å utvikle bærekraftige metoder som reduserer miljøavtrykkene, sammen med å sikre råvaretilgang i regionen.

Frank Småge

Styremedlem

Frank Småge har vokst opp i- og jobbet hele sitt voksne liv i familiebedriften Odd Småge AS, en tradisjonell maskinentreprenør med tilhold i Aukra kommune og avdeling på Harøya i Sandøy kommune. Småge har siden 2001 vært ansatt som prosjektleder og driftsleder. Frank har hatt ansvaret for prosjekter for Ormen Lange gassanlegg, og som leverandør til bla. Kværner, Aker Solutions, AF Gruppen, Aibel, NCC og AS Norske Shell.

I tillegg er Frank medeier og daglig leder i Småge Eiendom AS, og daglig leder i Aukra Gass AS. Han sitter i styret i samtlige selskap under Odd Småge AS.Gjennom sine virksomheter har Frank hatt et tett samarbeid med og fulgt utviklingen i Vikenco, Vikomar og Romsdalsfisk. Småge mener det er en tillitserklæring å bli invitert med på laget, og ønsker nå å bygge enda tettere relasjoner til næringen og de mulighetene som finnes her.

Glen Bradley

Styremedlem

Glen Bradley er styreleder i Rofisk AS som eier Rostein AS – et av verdens ledende brønnbåtrederier. Rofisk eier også 13,3% av Salmon Evolution. Bradley er utdannet Cand.Mag innenfor økonomi, strategi og internasjonal markedsføring. Han har mer enn 20 års erfaring fra laksenæringen og er i dag VP i Rostein AS. Som styremedlem og aksjonær ønsker Bradley å bruke sin erfaring og sitt store engasjement for laksenæringen til å bidra til at Salmon Evolution skal bli et viktig selskap, både regionen og medeierne i selskapet.

Ingjarl Skarvøy

Styremedlem

Skarvøy har erfaring og bakgrunn fra oppdrettsnæringen, og har siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet i sentrale posisjoner i Pan Fish, Marine Harvest som regionleder, samt daglig leder for Salmar Organic og Salmar Rauma, som fusjonerte med Salmar Farming, hvor Ingjarl satt som regionleder inntil 2016.

Skarvøy er opptatt av å bygge en lønnsom og bærekraftig virksomhet i lokalsamfunnet, med vekt på gründer kompetanse og teknologi som reduserer mange av de utfordringene oppdrettsnæringen har i dag.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS