Bærekraft

Forbrukere verden over stiller stadig strengere krav til bærekraft og opprinnelse ved valg av mat.

Vårt konsept baserer seg på bruk av rent og naturlig vann fra egen kyst, og kontroll på vannparametere og produksjonsmiljø i forhold til lus, parasitter og sykdom. Gjennom å bevare og gjenbruke marine ressurser gir dette minimale miljøavtrykk.

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

Fiskevelferd

Kontroll på produksjonsmiljøet og stabile vannparameter gir bedre fiskehelse, økt tilvekst, og kortere produksjonstid. Oppvarming av vannet vil gi en stabil temperatur på 12-13 grader Celsius gjennom hele produksjonssyklusen.

Risiko for parasitter som lakselus elimineres gjennom inntak av dypvann. Rensing og desinfisering av inntaksvannet gir et smittefritt miljø og redusert risiko for sykdom. Sammen med minimal håndtering av fisken vil dette skape gode vekstvilkår, og mulighet for en optimal foring og redusert tap gjennom produksjonssyklusen.

Miljø

Med vårt landbaserte konsept reduseres den lokale miljøpåvirkningen gjennom økt grad av produksjonskontroll og sirkulær økonomi.

Vi benytter rent, naturlig vann fra egen kyst på Nord-Vestlandet og vi har kontroll på produksjonsmiljøet i forhold til smitte og spredning av lus, parasitter og sykdom. Det er ingen risiko forbundet med rømning av laks fra anlegget.

Rensing av avløpsvann og gjenbruk av slam vil minimalisere miljøavtrykket, og er ett av bidragene til en sirkulær økonomi. Avfall og fòr rester fra produksjonen samles opp og kan brukes som råvarer til biogass, gjødsel, tare- og salatdyrking.

Drift

Over 100 års erfaring og kunnskap kombinert med det fremste av teknologi sikrer bærekraftig produksjon av 28.000 tonn laks i året.

Vår strategiske plassering på Indre-Harøya i Fræna kommune sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land.

Med gjennomstrømningsteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår. I tillegg til å ta i bruk like god vannkvalitet som tradisjonelt norsk merdoppdrett, har vi tilstrekkelig med areal og tilgang på nødvendige ressurser for storskala produksjon på land.

All håndtering av fisk i produksjonsperioden skjer i svært kontrollerte former med hensyn til fiskevelferd.

Sikker og effektiv drift, samt optimalisering av vannets kvalitetsparametere reduserer produksjonstiden per generasjon fra 16 til 12 måneder. Dette legger til rette for økt produksjonseffektivitet og optimal utnyttelse av konsesjonsvolumet.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS