Drift

Over 100 års erfaring og kunnskap kombinert med det fremste av teknologi sikrer bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året.

Vår strategiske plassering på Indre-Harøya i Hustadvika kommune sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land.

Med gjennomstrømningsteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår. I tillegg til å ta i bruk like god vannkvalitet som tradisjonelt norsk merdoppdrett, har vi tilstrekkelig med areal og tilgang på nødvendige ressurser for storskala produksjon på land.

All håndtering av fisk i produksjonsperioden skjer i svært kontrollerte former med hensyn til fiskevelferd.

Sikker og effektiv drift, samt optimalisering av vannets kvalitetsparametere reduserer produksjonstiden per generasjon fra 16 til 12 måneder. Dette legger til rette for økt produksjonseffektivitet og optimal utnyttelse av konsesjonsvolumet.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS