Miljø

Med vårt landbaserte konsept reduseres den lokale miljøpåvirkningen gjennom økt grad av produksjonskontroll og sirkulær økonomi.

Vi benytter rent, naturlig vann fra egen kyst på Nord-Vestlandet og vi har kontroll på produksjonsmiljøet i forhold til smitte og spredning av lus, parasitter og sykdom. Det er ingen risiko forbundet med rømning av laks fra anlegget.

Rensing av avløpsvann og gjenbruk av slam vil minimalisere miljøavtrykket, og er ett av bidragene til en sirkulær økonomi. Avfall og fòr rester fra produksjonen samles opp og kan brukes som råvarer til biogass, gjødsel, tare- og salatdyrking.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS