Første byggetrinn av Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg på Indre Harøy går som planlagt. Høydepunkter fra juli til september 2020 finner du her: