Høydepunkter fra første byggetrinn av Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg på Indre Harøy, fra mai til juli 2020.