Extending the Ocean Potential

Optimal tilvekst og sikker drift danner et solid grunnlag for bærekraftig produksjon, fiskevelferd, minimale miljøavtrykk og god økonomi.

Samtlige eiere og gründere har flere tiårs erfaring fra suksessfulle fiskeri- og akvakulturbedrifter, blant annet fra Vikenco, Vikomar, Marine Harvest og Salmar. Vi har kunnskapen og erfaringen som skal til for riktig valg av teknologi og driftsmodell.

Vi ønsker oss langsiktige partnere og investorer som kan bidra til å utvikle vår forretningsmodell og et bærekraftig paradigmeskifte innen lakseoppdrett.

Lønnsom og effektiv verdikjede

Sammenligning av syklusen i hav og på land ved produksjon av 28.000 tonn laks i året.

KONSESJONER: For å produsere 28.000 tonn laks i året ved tradisjonell merdoppdrett i sjø kreves MTB tilsvarende 22 konsesjoner (MTB = Maksimalt tillatt biomasse/780 tonn per konsesjon). Med tilsvarende volum på land er det tilstrekkelig med 17 konsesjoner.

OVERLEVELSE: Kontroll på produksjonsmiljøet sikrer en forventet overlevelse på ca. 95%, mens tradisjonell merdoppdrett i sjø har hatt en gjennomsnittlig overlevelse i underkant av 80% de siste fire generasjonene.

SMOLT: For å produsere 28.000 tonn laks i året ved tradisjonell merdoppdrett i sjø kreves 5,7 millioner smolt. Med tilsvarende volum på land er det tilstrekkelig med 5,1 millioner smolt. I sammenligningen er andelen av overlevelse hensyntatt.

FORFAKTOR: For å produsere 28.000 tonn laks i året ved tradisjonell merdoppdrett i sjø kreves i snitt en forfaktor på 1,2. Med tilsvarende volum på land reduseres snittet til 1,1 eller lavere.

PRODUKSJONSTID: Kontroll på produksjonsmiljøet og optimal temperatur, vil redusere produksjonstiden til ca. tolv måneder på land, mens tradisjonell merdoppdrett i sjø har en produksjonstid på minimum 16 måneder.

Investor

20% færre årsverk

Det kreves 20% færre årsverk for å drifte tilsvarende 17 konsesjoner på land. Hovedårsaken er en sikker og mer forutsigbar drift hvor hele produksjonen er samlet på en lokasjon. Dette bidrar til å sikre en lønnsom og effektiv drift.

30% økt konsesjonsutnyttelse

Produksjon på land har 30% bedre konsesjonsutnyttelse enn ved tradisjonell merdoppdrett i sjø. Hovedårsaken er høy produksjonseffektivitet, kontroll på miljøet og lav dødelighet. Effektiviteten på land bidrar til investeringsbesparelser.

30% høyere produksjonseffektivitet

Kontroll på produksjonsmiljøet, vannets kvalitetsparametere, og riktig og jevn temperatur reduserer produksjonstiden med 30%, fra 16 måneder i sjø til tolv måneder på land. Dette gir god avkastning over tid.

Arealeffektivt

Det kreves mer enn ti ganger så mye areal i sjø for å produsere tilsvarende biomasse på land. I sammenligningen er kun overflateareal tatt i betraktning, og beslag av areal til fortøyninger etc. under havets overflate, er ikke hensyntatt. Landbasert oppdrett bidrar til store miljøbesparelser, og et vesentlig mindre beslag av naturens arealer.

Last ned ytterligere informasjon

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS