Karriere 2018-11-06T12:04:04+00:00

Om Salmon Evolution

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøya i Fræna kommune (Møre og Romsdal). Vår strategiske plassering sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjonsog miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

Prosjektleder 2018-11-07T09:54:12+00:00

Prosjektleder vil få ansvar for utvikling og gjennomføring av et helt eksklusivt og unikt prosjekt. Dette innebærer å være byggherrens representant gjennom prosjektering, byggeperiode og overtagelsesfase, herunder løpende styring av kvalitet, fremdrift og økonomi. I tillegg til kontinuerlig dialog og kontraktsoppfølging med hovedentreprenør.

Arbeidsoppgaver

 • Byggherreansvar for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet.
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet gjennom prosjekterings- og byggefasen.
 • Kontraktsoppfølging mot totalentreprenør.
 • Koordinering av alle interne og eksterne prosjekter i prosjekterings- og byggefasen.
 • Rapportere til Daglig Leder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som siv.ing., ingeniør eller tilsvarende.
 • Ledererfaring fra tverrfaglige prosjekter. Gjerne innen prosess- og byggfag.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgivning eller som entreprenør

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og systematisk.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Stor arbeidskapasitet med fokus på gjennomføring.
 • Evne til å se løsninger på komplekse problemstillinger.
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Kontorsted i prosjektfasen vil være Molde

 

For nærmere informasjon om stilling og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com eller Daglig Leder Ingjarl Skarvøy tlf: 90116803, e-post: ingjarl@salmone.no

 

Søknadsfrist: Mandag 3.desember 2018

 

Produksjonssjef 2018-11-06T13:39:37+00:00

Produksjonssjefen vil være sentral i etablering av fabrikken og oppbygging av driftsorganisasjonen. Vi ser etter en inspirerende og målrettet leder med gode kommunikasjonsevner.

Arbeidsoppgaver

 • Sentral premissgiver i prosjekterings- og byggefasen av anlegget.
 • Bygge opp en driftsorganisasjon.
 • Lede produksjonen ved anlegget i driftsfasen.
 • Sørge for optimal utnyttelse av produksjonskapasiteten.
 • Rapportere til Daglig Leder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning.
 • Ledererfaring.
 • Erfaring fra produksjon av settefisk- og/eller matfisk av laks, eller andre arter.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, systematisk og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Omgjengelig, inspirerende og målrettet.
 • Evne til å organisere, prioritere og delegere.
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Kontorsted i prosjektfasen vil være Molde.

For nærmere informasjon om stilling og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com, eller Daglig Leder Ingjarl Skarvøy tlf: 90116803, e-post: ingjarl@salmone.no

 

Søknadsfrist: Mandag 3.desember 2018

 

Teknisk sjef 2018-11-06T13:43:31+00:00

Teknisk Sjef vil få et sentralt ansvar i prosjektfasen med etablering av produksjonsfasiliteten, samt lede og utføre drift av bygning og tekniske installasjoner i driftsfasen. Vi ser etter en kreativ og pliktoppfyllende person med gode kommunikasjonsevner.

Arbeidsoppgaver

 • Sentral premissgiver i prosjekterings- og byggefasen av anlegget.
 • Bygge opp og lede teknisk avdeling i bygge- og driftsfasen.
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold.
 • Overvåke FDV og SD-systemer.
 • Rapportere til Daglig Leder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse.
 • Ledererfaring.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av prosessanlegg.
 • Gode datakunnskaper og erfaring med FDV og SD-systemer.

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende og samvittighetsfull.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Systematisk og strukturert.
 • Kreativ og løsningsorientert.
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Kontorsted i prosjektfasen vil være Molde.

For nærmere informasjon om stilling og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com eller Daglig Leder Ingjarl Skarvøy tlf: 90116803, e-post: ingjarl@salmone.no

Søknadsfrist: Mandag 3.desember 2018.

 

Fiskevelferdsansvarlig 2018-11-06T13:47:11+00:00

Fiskevelferdsansvarlig vil få en sentral rolle i prosjektfasen med etablering av produksjonsanlegget. Vi ser etter en person med stor faglig integritet og analytiske evner som er ansvarsfull og målrettet.

Arbeidsoppgaver

 • Sentral premissgiver i prosjekt- og byggefasen av anlegget.
 • Overordnet og operativt ansvar for området fiskevelferd.
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp fiskevelferdstiltak, både forebyggende og operative.
 • Rapportere til Daglig Leder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Veterinær eller fiskehelsebiolog med norsk autorisasjon.
 • Relevant erfaring fra oppdrettsnæringen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Ansvarsfull og målrettet.
 • Systematisk og strukturert.
 • Gode analytiske evner og mot til å gjøre selvstendige faglige vurderinger.
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Kontorsted i prosjektfasen vil være Molde.

For nærmere informasjon om stillinger og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com eller Daglig Leder Ingjarl Skarvøy tlf: 90116803, e-post: ingjarl@salmone.no

Søknadsfrist: Mandag 3.desember 2018

 

Generelle henvendelser her

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

KONTAKT OSS