Karriere2019-08-09T07:00:03+00:00

Om Salmon Evolution

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøya i Fræna kommune (Møre og Romsdal). Vår strategiske plassering sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjonsog miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger2019-10-10T08:22:58+00:00

Vi har for tiden ingen ledige stillinger hos oss, men vi er alltid interessert i en prat med mennesker som mener de kan tilføre oss riktig kompetanse!

Bruk gjerne kontaktskjema nederst på siden om du tror du vil passe inn hos oss.

Generelle henvendelser her

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS