Ledelse

Ledelse 2019-01-22T05:40:47+00:00
Salmon Evolution

Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetninger som havet gir – til oppdrett på land. Beliggenhet, kunnskap og teknologi danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 28.000 tonn laks i året.

Norge har som mål å nesten firedoble produksjonen av oppdrettslaks frem mot 2050. Vi har stor tro på at målet kan nås, men da ved en kombinasjon av dagens drift i åpne merder, lukkede merder, offshorebaserte merdsystemer og landbasert oppdrett.

Styret i selskapet, bestående av fire aksjonærer, har mer enn 100 års erfaring og kunnskap fra oppdrett, produksjon, foredling og salg av laks, hvitfisk og pelagisk. Dette, sammen med vår unike beliggenhet i Fræna kommune i Møre og Romsdal, danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 28.000 tonn slaktet fisk – på land.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. – Charles Darwin

Ledelse

Ingjarl Skarvøy

Managing director

Mobil: +47 901 16 803
E-post: ingjarl@salmone.no

Ingjarl Skarvøy har vært daglig leder i Salmon Evolution AS siden etableringen av selskapet i august 2017. Skarvøy har erfaring og bakgrunn fra oppdrettsnæringen, og har siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet i sentrale posisjoner i Pan Fish, Marine Harvest som regionleder, samt daglig leder for Salmar Organic og Salmar Rauma, som fusjonerte med Salmar Farming, hvor Ingjarl satt som regionleder inntil 2016.

Skarvøy er opptatt av å bygge en lønnsom og bærekraftig virksomhet i lokalsamfunnet, med vekt på gründer kompetanse og teknologi som reduserer mange av de utfordringene oppdrettsnæringen har i dag.

Styret

Styret i Salmon Evolution, bestående av fire aksjonærer, har mer enn 100 års erfaring og kunnskap fra oppdrett, produksjon, foredling og salg av laks, hvitfisk og pelagisk.

Fellesnevneren er troen på å produsere laks på land innen 2020, basert på den samlede kunnskapen og valg av riktig teknologi. Drivkraften hos styret er lokal verdiskaping og bidra til en bærekraftig sjømatnasjon.

Samtlige eiere og gründere har flere tiårs erfaring fra suksessfulle fiskeri- og akvakulturbedrifter, blant annet fra Vikenco, Vikomar, Marine Harvest og Salmar. Vi har kunnskapen og erfaringen som skal til for riktig valg av teknologi og driftsmodell.

Ingjarl Skarvøy

Styremedlem

Skarvøy har vært daglig leder i Salmon Evolution AS siden etableringen av selskapet i august 2017. Skarvøy har erfaring og bakgrunn fra oppdrettsnæringen, og har siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet i sentrale posisjoner i Pan Fish, Marine Harvest som regionleder, samt daglig leder for Salmar Organic og Salmar Rauma, som fusjonerte med Salmar Farming, hvor Ingjarl satt som regionleder inntil 2016.

Skarvøy er opptatt av å bygge en lønnsom og bærekraftig virksomhet i lokalsamfunnet, med vekt på gründer kompetanse og teknologi som reduserer mange av de utfordringene oppdrettsnæringen har i dag.

Jonny Småge

Styremedlem

Småge er i dag viseadministrerende i Vikenco AS. Vikenco er en anerkjent leverandør av sjømat til markeder i Norge, Europa, USA og Østen siden 1973. Småge er utdannet kystskipper, og har lang erfaring innen fiskeri- og havbruk. Siden tidlig på 90-tallet har Småge vært en del av Vikenco, hvor han har sittet i sentrale posisjoner.

Småge er opptatt av lokal verdiskaping, å sikre arbeidsplasser i regionen, parallelt med å bygge Norge som den sjømatnasjonen vi er.

Per Olav Mevold

Styremedlem

Per Olav Mevold har vært administrerende direktør i Vikenco AS siden 2007. Vikenco er en anerkjent leverandør av sjømat til markeder i Norge, Europa, USA og Østen siden 1973. Etter endt utdannelse ved NTH (i dag NTNU) i Trondheim i 1988 hvor Mevold studerte til Sivilingeniør ved Instituttet for marin prosjektering, har karrieren og fokuset vært innen fiskeri- og havbruk. Mevold har solid erfaring og kunnskap innen sjømatnæringen med sine mer enn 35 år i Vikenco.

Drivkraften er å utvikle bærekraftige metoder som reduserer miljøavtrykkene, sammen med å sikre råvaretilgang i regionen.

Kristofer Reiten

Styreleder

Kristofer Reiten har vært administrerende direktør i Vikomar AS siden 1995. Vikomar er et moderne fiskeforedlingsfirma som spesialiserer seg på produksjon, frysing og distribusjon av pelagisk fisk. Med sin erfaring og kunnskap ønsker Reiten å være med på å realisere et paradigmeskifte innen lakseoppdrett i Norge gjennom å oppdrette og skape en bærekraftig laks på land. En laks som har svømt i rent hav fra Norskekysten, en laks som ikke har vært utsatt for lusepåslag og med minimal håndtering underveis i livssyklusen

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

KONTAKT OSS