Nyheter

Finansiering på plass for Europas største landbaserte anlegg for laks – 50 mnok fullfinansierer neste fase

Av | 2019-01-22T10:08:05+00:00 22. januar 2019|

Pressemelding, 22. januar 2019: Salmon Evolution AS i Harøysund utenfor Molde har hentet inn 50 millioner kroner i en rettet emisjon. Aksjekapitalen skal brukes til prosjektering av første byggetrinn, organisasjonsutvikling og ansettelser av nøkkelpersonell, samt generelle selskapsformål. Emisjonen fullfinansierer pågående fase frem mot neste emisjon i løpet av 2019. Alle aksjonærer. Fra venstre: Victor [...]

Norwegian salmon execs behind plans for Europe’s largest land-based farm

Av | 2018-07-03T07:01:34+00:00 3. juli 2018|

Several Norwegian executives -- including a former regional manager at Norwegian salmon farmer SalMar -- are behind plans to build Europe's largest land-based salmon farm. On Monday, More og Romsdal, Norway-based Salmon Evolution said it had received the green light for plans to build a NOK 3 billion (7.2 million) farm in Fraena, northern Norway, [...]

Fylket gir Salmon Evolution tilsagn om landbasert oppdrett – blir det største anlegget i Europa

Av | 2018-07-02T13:54:18+00:00 2. juli 2018|

Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag fattet vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna. Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Dette tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året. Selskapet fikk nylig tillatelse til utslipp av Fylkesmannen i [...]

Bærekraftig utvikling er vår drivkraft

Av | 2018-04-30T07:02:55+00:00 29. april 2018|

Landbasert oppdrett: Selv om vi står overfor komplekse problemstillinger i havbruksnæringen, har vi – næringen – både evne og kapasitet til å forbedre og løse mange av de utfordringene som er en del av hverdagen vår.   Skrevet av Ingjarl Skarvøy, daglig leder, Salmon Evolution   Indre Harøy: Her, på Indre Harøy i Fræna, er tanken [...]