Fiskevelferd

Kontroll på produksjonsmiljøet og stabile vannparameter gir bedre fiskehelse, økt tilvekst, og kortere produksjonstid. Oppvarming av vannet vil gi en stabil temperatur på 12-14 grader Celsius gjennom hele produksjonssyklusen.

Risiko for parasitter som lakselus elimineres gjennom inntak av dypvann. Rensing og desinfisering av inntaksvannet gir et smittefritt miljø og redusert risiko for sykdom. Sammen med minimal håndtering av fisken vil dette skape gode vekstvilkår, og mulighet for en optimal foring og redusert tap gjennom produksjonssyklusen.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS