Karriere 2018-11-06T12:04:04+00:00

Om Salmon Evolution

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøya i Fræna kommune (Møre og Romsdal). Vår strategiske plassering sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn – og skifter ut – store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår.

Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjonsog miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

CEO 2019-04-10T13:15:12+00:00

Vi er stolte av å tilby toppstillingen i Salmon Evolution. Sammen med inspirerte og kompetente kollegaer skal du sikre selskapets ambisjoner og verdier med fokus på næringsrik mat og sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operasjonell veiviser gjennom oppbyggingsfase til drift
 • Overordnet ansvar for implementering og gjennomføring av selskapets visjon, verdigrunnlag, omdømme og resultat
 • Resultatansvarlig for selskapets totale virksomhet
 • Frontfigur overfor kunder, investorer og andre interessenter
 • Gi laksen de beste vekstvilkår og presentere et bærekraftig produkt til markedet
 • Lede et fremtidig børsnotert selskap med høye krav til dokumentasjon, rapportering og forretningsetikk
 • Skape og motivere til inspirerende bedriftskultur herunder ansvar for selskapets miljø- og kvalitetssystemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teoretisk og praktisk bakgrunn som samsvarer med ansvarsområdene
 • Inngående kjennskap til bærekraftig drift med fokus på sirkulær økonomi
 • Utvidet forståelse for hva verdiskapning i en kommersiell kontekst innebærer
 • Evne til å se Salmon Evolution som en betydelig aktør i en helhetlig samfunnsrolle
 • Verdibasert lederstil med fokus på medarbeidernes styrker
 • Erfaring med å stille krav og gi konstruktive tilbakemeldinger
 • Tåle motgang og elske måloppnåelser

Personlige egenskaper

 • Grunnleggende skapertrang
 • Bli motivert av store oppgaver og ansvar
 • Beslutningstaker med innsikt i betydningen av kollektive prestasjoner
 • Høy forretningsetisk standard
 • Samfunnsinteressert med lyst til å utgjøre en forskjell
 • Ærlig, lojal og direkte
 • Et ønske om å ville medmennesker vel

Vi tilbyr

En sjelden og enestående topplederstilling i et visjonært og fremoverlent selskap. Det er allerede tilknyttet markedsledende kompetanse i nøkkelposisjoner både på strategisk og operasjonelt nivå. Lønn og vilkår etter individuelle forhandlinger. Kontorsted i prosjekt/byggefasen er Molde.

For nærmere informasjon om stilling og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com eller Styreleder Kristofer Reiten, tlf: 48265410, mail: kris@vikomar.no

 

Søknadsfrist: 05.05.2019.

 

 

 

Generelle henvendelser her

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling av Norge som sjømatnasjon.

KONTAKT OSS