Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Møt vår CEO – Odd Tore Finnøy

Det er mye som skal på plass for å reise historiens første fullskala matfiskanlegg i denne størrelsesorden.

– Det er selvsagt krevende, og vi kommer til å møte mange utfordringer. Men først og fremst er dette utrolig spennende og givende, og jeg er overbevist om at det tverrfaglige teamet i administrasjon og styret i Salmon Evolution har den erfaringen og kompetansen som skal til for å skrive norsk oppdrettshistorie. Min viktigste oppgave i så måte blir å legge til rette for den enkelte i utøvelsen av sin rolle, i tillegg til å stimulere til den beste samhandling internt i teamet.

Odd Tore er langt over gjennomsnittet opptatt av bærekraftig næringsutvikling, og denne verdibaserte holdningen er selve ryggraden i Salmon Evolution. – Vi har stort respekt for kompleksiteten mellom oppdrett av levende fisk og påvirkning av den naturgitte balansen. I vårt arbeid og tilnærming er vårt løfte å ivareta naturens ressurser. Vi skal ta et sterkt samfunnsansvar, og vi ønsker å være en pådriver og tilrettelegger for bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. I praksis skal dette skje gjennom hvordan vi prioriterer og handler. Vi skal bygge et anlegg hvor vi tenker fiskevelferd, miljøavtrykk og sirkularitet allerede fra starten av. Vi skal benytte fornybare energikilder, og gjenbruke det som før har blitt betegnet som avfall. Vi skal sørge for optimal fiskevelferd, minimere fotavtrykkene, styrke posisjonen til norsk sjømat – parallelt som vi gir forbruker et bærekraftig alternativ.

Selv om organisasjonen er ung, er selskapsverdiene og drivkraften felles. – Å skape en ønsket bedriftskultur kan være krevende. Det er både befriende og samlende at vi har en felles plattform når det gjelder bærekraft. Dette gir oss en helt unik mulighet til å diskutere konkrete tiltak og løsninger i et bærekraftperspektiv der vi skal utgjøre en reell forskjell.