Pressemelding, 11. februar 2019:

Etter første emisjon rigger Salmon Evolution organisasjonen for videre utvikling. Nyskapingsbedriften er i en fase med rekruttering til flere nøkkelstillinger.

En av gründerne Ingjarl Skarvøy har ledet selskapet i den innledende fasen og går nå over i en rolle som COO for å ivareta og sikre kvalitet på den operasjonelle siden. Skarvøy leder organisasjonen inntil ny CEO tiltrer.

– Jeg ser det som naturlig at jeg tar ansvaret for oppbyggingen av den operative delen av Salmon Evolution hvor jeg har min spisskompetanse, sier Skarvøy.

Ingjarl Skarvøy. Foto: Vasco Pinhol

Stillingen som CFO er nå utlyst, og arbeidet med å lage profil på topplederen i rollen som CEO er godt i gang. I tillegg vil Salmon Evolution i nær fremtid informere om ansettelser i andre sentrale posisjoner.

– Å produsere laks på land handler om å ta teknologivalg som vil gi mest mulig stabilt produksjonsmiljø for fisken og en forutsigbar drift, sier styreleder Reiten. – Vi er derfor meget godt fornøyde med at Ingjarl Skarvøy skal bekle nøkkelrollen som COO, avslutter Reiten.

Kontaktinformasjon

Kristofer Reiten
Styreleder i Salmon Evolution AS
Mobile  +47 482 65 410
Mail   kris@vikomar.no

Ingjarl Skarvøy
Daglig leder
Mobile  +47 90 11 68 03
Mail   ingjarl@salmone.no