Styret

Regional forankring og industribasert kompetanse kjennetegner styret i Salmon Evolution, og som vil være sentral i den videre utviklingen av selskapet.

Fellesnevneren er troen på å produsere laks på land, basert på den samlede kunnskapen og valg av riktig teknologi. Drivkraften hos styret er regional verdiskaping og å bidra til en bærekraftig sjømatnasjon.

Tore A. Tønseth

Styreleder

Tore A. Tønseth er investeringsdirektør i Ronja Capital og har jobbet med finansmarkedet i over 15 år. Han har tidligere vært aksjeanalytiker i både SpareBank 1 Markets og Pareto Securities, hvor sjømat, teknologi og industri har vært i hovedfokus. I perioden 2013 til 2019 har han hatt hovedansvaret for sjømatanalyser i SpareBank 1 Markets, parallelt med at han har vært en flittig brukt foredragsholder i Norge innen temaene sjømat, finans og bærekraft. Tore har også bakgrunn fra ulike teknologiske oppstartsselskaper hvor han har vært både produktansvarlig og systemutvikler. Han har mastergrad innen økonomi og administrasjon fra Norges Handels Høyskole (NHH), med spesialisering i finans og økonometri. Ronja Capital er en av hovedaksjonærene i Salmon Evolution.

Kristofer Reiten

Styremedlem

Kristofer Reiten har vært administrerende direktør i Vikomar AS siden 1995. Vikomar er et moderne fiskeforedlingsfirma som spesialiserer seg på produksjon, frysing og distribusjon av pelagisk fisk. Med sin erfaring og kunnskap ønsker Reiten å være med på å realisere et paradigmeskifte innen lakseoppdrett i Norge gjennom å oppdrette og skape en bærekraftig laks på land. En laks som har svømt i rent hav fra Norskekysten, en laks som ikke har vært utsatt for lusepåslag og med minimal håndtering underveis i livssyklusen.

Peder Stette

Styremedlem

Peder Stette var 24 år gammel da han tok over familiebedriften Peter Stette. Han hadde da rukket å ta utdannelse ved ingeniørhøyskolen i Ålesund og befalsutdanning fra Våpenteknisk regiment i Forsvaret. I en periode jobbet han også som ingeniør ved Midsund Bruk og i Langsten-gruppen. Peder var administrerende direktør i Peter Stette AS, som siden 1970-tallet har vært en leverandør til fiskeindustrien, fram til fusjonen med Optimar hvor han i dag er CTO.

Han mente tidlig at fiskeindustrien vil være en av de mest automatiserte næringene i Norge om noen år, og økte derfor selskapet sin aktivitet innen forskning og utvikling i samarbeid med kundene. Som styremedlem i Salmon Evolution ønsker han å videreføre denne tankegangen.

Frode Kjølås

Styremedlem

Frode Håkon Kjølås er gründer av SeaSide AS som leverer egenutviklede løsninger til oppdrettsnæringen. Selskapet ble i 2016 fusjonert med Optimar AS der Frode i dag har hovedansvaret for forskning og utvikling. Han er også med-gründer og aksjonær i Vital Seafood AS som eier og driver to fabrikker for produksjon av olje og mel basert på dagferskt råstoff fra lakseslakterier. Som styremedlem i Salmon Evolution ønsker Frode en enda sterkere eksponering inn mot en næring som han kjenner godt og har stor tro på.

Glen Bradley

Styremedlem

Glen Bradley er styreleder i Rofisk AS som eier Rostein AS – et av verdens ledende brønnbåtrederier. Bradley er utdannet Cand.Mag innenfor økonomi, strategi og internasjonal markedsføring. Han har mer enn 20 års erfaring fra laksenæringen og er i dag VP i Rostein AS. Som styremedlem og aksjonær ønsker Bradley å bruke sin erfaring og sitt store engasjement for laksenæringen til å bidra til at Salmon Evolution skal bli et viktig selskap, både regionen og medeierne i selskapet. Rofisk er en av hovedaksjonærene i Salmon Evolution.

Anne Breiby

Styremedlem

Anne Breiby har en cand. scient-grad i fiskeribiologi fra Universitetet i Tromsø. Hun har erfaring som oppdrettskonsulent hos Fiskerisjefen i Nordland, organisasjonssekretær i Norsk Fiskeoppdretteres Forening, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og statssekretær i Næringsdepartementet. De siste tjue årene har hun vært selvstendig næringsdrivende med styrearbeid som hovedvirksomhet. Breiby har styreerfaring fra Ulstein Group ASA, Rem Offshore ASA, Folketrygdfondet, Norges Sjømatråd AS og Sparebanken Møre. Hun er for tiden styreleder i Tafjord Kraft AS og St. Olavs hospital HF, og nestleder i styret i Akva Group ASA.  

Kiyun Yun

Styremedlem

Kiyun Yun er økonomidirektør i Dongwong Industries, som er et av Koreas ledende selskaper innen sjømat. Yun har mer enn 20 års erfaring innen sammenslåing og oppkjøp (M&A), og finans. I Dongwong Group har han siden 2017 jobbet med M&A innen lager, logistikk og akvakultur. Yun startet karrieren sin i CJ Group, hvor han spesialiserte seg innen mediatilknyttet M&A. Tidligere jobbet han også for Collin Stewart Singapore med derivatsalg. Han har en bachelorgrad fra Yonsei University, og en mastergrad i finans fra London Business School.

Extending The Ocean Potential

Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS