Salmon Evolution på dialogmøter om Hydrogen

Av |2020-01-23T12:54:14+00:00januar 23rd, 2020|Tags: , |

Hvilke energibærere blir fremtidens løsning? Landanlegget som allerede skal utnytte slam til biokraft og gjødsel, jakter på flere smarte løsninger for å øke den totale ressursproduktiviteten på landanlegget. - Hydrogen er fremtidens energiløsning som også kan gi havbruket en kostnadseffektiv forsyning av oksygen.  Liv-Hege Seglsten fra Salmon Evolution, Kristian E. Vik fra Norsk [...]